RASK Jewelry Denmark - Logo

Om Bæredygtighed.

RASK® Smykker hjælper Planeten.

Stor Fokus på Bæredygtighed.

Lad os knække CO₂ kurven for smykker.

En følelse af frihed og glæde ved at hjælpe de næste generationer.

RASK® Smykker regner på smykkets CO₂ aftryk.

Hvorfor vi gør så meget for, at fjerne CO₂:

RASK ® gør det bedste for Planeten, Naturen og Dig.


Vi vil meget gerne vise dig forskellen mellem at vælge Bæredygtigt, CO₂ reduceret eller CO₂ neutralt.

Der er meget stor forskel!

Måske bliver vi endda ført bag lyset af producenter m.fl. hvis vi ikke tænker os om.


Ved Bæredygtigt eller CO₂ reduceret, kan være tale om en meget lille reduktion.

Ved CO₂-neutralt eller CO₂-neutral+ er der tale om en fjernelse af den tilsvarende belastning. Desuden skal man være opmærksom på, hvad der angives som sammenligning når det tales om bæredygtighed i en artikel.


Hvis man vælger CO₂ neutralt, skal alt kompenseres, hvilket er meget bedre for vores Planet.

Se venligst illustrationen til højre som viser vores helt unikke koncept, der er godt for vores Planet. Alle fabrikanter burde gøre det, hvis vi skal komme i mål med at få fjernet CO₂, for at undgå de konsekvenser der kommer.


Det nytter ikke nok, kun at reducere CO₂-belastningen, derved kommer vi ikke ret langt.

Et eksempel:

Lad os antage, at en el-bil belaster ca. dobbelt så meget på CO₂e belastningen, som en traditionel bil før den er på gaden. Det resulterer i, at EL-bilen er bagud på point fra start, såfremt den ikke CO₂ neutraliseres før overdragelse til kunden. Så går det i den forkerte retning med hensyn til den grønne balance. Nogen gør det forkert, og vi bliver måske ført bag lyset af producenter m.fl.

Vi oplyses desværre ikke om belastningen af CO₂e på de varer vi køber, og kan derfor ikke vælge åbent og reelt.


RASK ® vil gerne gøre det bedre, derfor beregner og kompenserer vi vores smykker med hele 150% på teoretisk basis, så vi giver naturen en reel chance for at hjælpe os af med mere CO₂. Se illustrationen øverst til højre.


Vi ved jo alle, at der er store klimaforandringer, med flere katastrofer til følge.

Alt hvad vi forbruger har et klimaaftryk og en CO₂ belastning - Det gør vi noget ved.


Vores mål er, at reducere CO₂ belastningen for smykker, ved at donere træer til at optage 150% af smykkernes belastning. Det giver vores planet en reel chanche for at få fjernet flere klimagasser, og vores kunder er derved med til at vende udviklingen.

Global emmissions 1900-2022 and forward
CO2 illustration EL-Bil kontra Alm. Bil

RASK® CO₂ Neutraliserede Smykker Danmark.

Vi Beregner hvert enkelt smykke for CO aftryk.

Vi Kompenserer for hvert smykkes aftryk med 150% CO₂ ved hjælp af træer.

Vi Måler, Tester og Vejer smykker.

Vi Laver et CO₂ Certifikat til hvert smykke.

Vi pudser og polerer smykker.

Vi Analyserer og finder værdier.Bæredygtigheds udtrykket er, efter vores mening, tidligere blevet misbrugt til tvivlsomme tiltag.

Der er utroligt mange forskellige tilgange til bæredygtighed.


Der er altid stor fare for at blive beskyldt for greenwashing.
Særlige ord og vendinger som “bæredygtig’, ‘klimavenlig’, ‘klimaneutral’, ‘klimakontrolleret’ og ‘miljøvenlig’ kan ses som en greenwashing-indikator.
Alle disse ord er desværre delvis forbudte hvis de anvendes forkert, men kan også være en indikation på at varerne rent faktisk er gode nok.

Se f.eks. Forbrugerrådet TÆNK om Greenwashing. 


RASK ® arbejder hele tiden på, at gøre det så godt for vores natur og planet så godt som muligt, og at få vores beregningsmetode godkendt og kontrolleret og optimeret, så vi får mulighed for at udstede uvildige certifikater som er godkendt eksternt - dette er stadigt pågående, imens vi naturligvis regner videre på at gøre smykker mere bæredygtige så de hjælper planeten.


RASK ® er kommet langt, og arbejder på at blive den uafhængige instans som kan beregne og dokumentere at det enkelte smykke er blevet tilstrækkeligt CO₂-kompenseret for CO₂-belastningen.

Ingen smykker er i sig selv bæredygtige uden en kompensation.


Når vi herunder skriver CO₂ mener vi i de fleste tilfælde CO₂e.


Scope 1:

Dækker direkte udledninger fra virksomheden og omfatter blandt andet mobilt og stationært brændstof, og udledning fra industrielle processer. Disse udledninger er relateret til bygninger, køretøjer og stationære motorer, der drives af virksomheden.

RASK ® holder sig til et minimalt forbrug, og et minimalt bygningsareal - vi har valg med vilje at være fysisk små.


Scope 2:

Der er tale om indirekte udledninger fra indkøb af energi genereret uden for den indberettende virksomheds drift, såsom el, varme, kølesystemer med gas og damp. Det er områder, som virksomheden forbruger og kan kontrollere, men ikke ejer og producerer selv.

RASK ® holder sig til et minimalt forbrug fra eksterne forsyningskæder på grund af den lille fysiske størrelse.


Scope 3:

Dette omfang omfatter indirekte udledninger opdelt i 15 kategorier. Scope 3 vil oftest dække 75-95% af virksomhedens samlede udledninger. De 15 kategorier i scope 3 har til formål at give virksomheder en systematisk ramme til at måle, følge og reducere udledninger på tværs af værdikæden. Kategorierne er opdelt for at udelukke hinanden, hvilket vil sikre, at dobbelttælling af Scope 3-udledninger undgås for hver virksomhed. Scope 3 udledninger er forbundet med både upstream og downstream aktiviteter i værdikæden.

Ved nærlæsning af de forskellige værdier der anvendes, mener vi at det kan gøres bedre.


Affald og genbrug:

RASK ® sorterer naturligvis al affald, og genbruger alt hvad vi kan for at sænke CO₂, men lad os være ærlige og oplyse om, at dette langt fra er tilstrækkeligt for at hjælpe vores natur og planet. Genbrug af materialer skal jo i prinsippet lægges oven i det allerede opståede klimaaftryk for det materiale der er genanvendt.


Så hvorfor stoppe der? Det er jo ikke tilstrækkeligt at reducere CO₂ udledningen - Det er mere nødvendigt at fjerne meget mere CO₂ end ovennævnte Scopes reducerer, det kan der ikke være tvivl om. Vi kan se at eksperter hele tiden korrigerer for den globale temperaturstigning, der indtræffer hurtigere end de tidligere prognoser.


RASK ® Går derfor videre med et helt unikt CO₂ koncept inden for smykkematerialer.

Vi har brugt en del tid på at udvikle et beregningsprogram, så det bliver muligt at fastlægge et teknisk funderet estimat over hvert enkelt smykkes CO₂ aftryk, afhængig af hvilke materialer der er anvendt til smykket. Hvorefter bliver det muligt at kompensere for dette aftryk.

Vi anvender de lettest tilgængelige og ind til videre mest effektive metoder, og får hjælp af naturen eget redskab, fotosyntese, hvor CO₂ omdannes til bl.a. kulstof og ilt.

Resultatet af den enkelte beregning for hvert enkelt smykke, resulterer i en kompensation gerne skal være større end det aftryk smykket selv har belastet naturen og planeten med. Dvs. at naturen og planeten får meget mere hjælp til at fjerne overskydende CO₂.


Til et beregnet smykke, alle smykker fra RASK ® er beregnede, følger der en RASK ® CO₂ seddel med, som du bør gemme for at kunne dokumentere, at smykket du har købt er med til at hjælpe både naturen og planeten. 
Varer som er mere end CO₂ neutrale, er hermed blevet introduceret, og alle eksisterende smykke brands kan være med, ved at sælge eller sende smykker til RASK ® som herefter beregnes og kompenseres samt tilføres et certifikat, og eventuelt sælges eller returneres til de eksisterende smykkebrands. En CO₂ seddel kan desuden ikke kopieres idet det er unikt til hvert enkelt smykke.


Vi har allerede leverandører tilknyttet, men der mangler naturligvis alle de andre smykkebrands som ønsker at være klimavenlige.


Alle er velkomne, men de Danske standarder for smykker skal overholdes. Smykkerne gennemgår vejning, fastlæggelse af karat,  dimensioner på såvel ædelmetallet som de forskellige sten der er anvendt til smykket, så det er muligt at beregne og kompensere CO₂e mere korrekt. Vi arbejder på at få ordningen godkendt.Rigtig bæredygtighed opstår først når smykkematerialer CO2 kompenseres! Med et RASK ® CO2 Smykke er du sikret bæredygtighed
CO2 koncentration i atmosfæren skal nedbringes hurtigt


RASK ® tilføjer ekstra værdi til dine smykker


Smykke kunst & ingeniørkunst

Smyk dig med omtanke. RASK Smykker Danmark
CO2 Certifikat Bæredygtige Smykker fra RASK

Eksempel på hvordan et certifikat kan se ud

Illustration vedrørende reduktion af CO2 og hjælp til naturen og planeten RASK Smykker Danmark
Se mange nye smykker fra RASK

Vi er på en meget vigtig mission for at hjælpe planeten.

Vi regner på alle smykkematerialerne, med vores ingeniørbaserede program finder vi et estimat på smykkets CO₂ aftryk, herefter kompenserer vi smykkematerialerne for 150% CO₂ inden for højest 10år, hvorefter de træer vi donerer vil optage ekstra CO₂ fra planeten i træernes fulde levetid.

Det giver verdens bedste hjælp til at få fjernet CO₂ inden for smykker.

Vi arbejder på at blive godkendt til at sende certifikater ud.